Het nieuwe werken in oude gebouwen

Het nieuwe werken in oude gebouwen

Het nieuwe werken in oude gebouwen?
Het is een beetje goedkoop om simpelweg deze vraag met “nee” te beantwoorden zonder daarbij een toelichting te geven. Het nieuwe werk bulkt namelijk van alle nieuwe communicatiemiddelen, zowel in het kantoor als voor verbinding met  medewerkers die hun dagelijks werk elders verrichten. Die bulk aan verbindingen en nieuwe voorzieningen zijn nauwelijks of niet aan te brengen in gedateerde kantoorgebouwen. Als het management toch een aanpassing mocht overwegen dan zal de stemming snel omslaan na presentatie van het prijskaartje.

Leegstand van kantoren en de gevolgen
In 2016 meldde vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff dat er positieve ontwikkelingen in de kantorenmarkt te melden zijn. Zo groeit de kantooropname, slinkt de kantorenvoorraad en zelfs het aantal kantoorbanen neemt toe. Voor een deel werd kantoorruimte onttrokken door de transformatie naar woonruimte. Het zal echter duidelijk zijn dat elk bedrijf of organisatie slechts een ander pand wil betrekken als het aan de huidige eisen voldoet.  Daarom heeft Zadelhoff de beschikbare kantoorruimte verdeeld in kansrijk, kanshebbend en kansarm. En laat nu het kansarme deel maar liefst 36% van het aanbod uitmaken. Voor de eigenaren rest in feite niets anders dan slopen.

Kansrijke kantoorgebouwen vinden wel hun weg
Kansrijk is namelijk gebaseerd op de vraag in de markt. Met een beter lopende economie wil niemand meer verhuizen naar een verouderd pand. Van de leegstand is 16% kansrijk. Dat zijn gebouwen die volledig voldoen aan de nieuwe eisen. Nu is er ook nog de categorie kanshebbend. Dat kan betekenen dat die kantoorruimtes nog geschikt zijn om ze om te bouwen naar een andere functie of dat ze te renoveren zijn waardoor ze in de categorie kansrijk terecht komen. Hoe dan ook zullen deze kantoorgebouwen aan de voorwaarden moeten voldoen die het nieuwe werken mogelijk maken.

Een modern kantoorgebouw is facilitair geschikt voor het nieuwe werken
Daarbij is te denken aan kabelwerk, digitale ontsluitingen, flexibiliteit van ruimtes, verlichting en openingstijden. Een onzekere factor is hoe het nieuwe werken zich verder zal ontwikkelen. De druk om het in te voeren zal groter worden door de drukte in de spitstijden en de wens tot meer flexibele tijden van de medewerkers. Je moet wel een hele grote optimist zijn bij de gedachte dat over een paar jaar de files verleden tijd zijn en het openbaar vervoer als een zonnetje van A naar B scheurt. Zowel de politiek als de vervoerders laten regelmatig weten dat men in de spits geen zitgarantie kan geven en dat files nooit helemaal uit te bannen zijn. Rest de vraag of de pendelaar en de werkgever zich gewoon bij die situatie neer gaan leggen of dat het nieuwe werken echt gestalte gaat krijgen.

Nieuw of vernieuwbouw en het nieuwe werken
De kans dat bij een bedrijf of instelling bij een verhuizing in een zo genaamd kansrijk pand terecht komt is zeer reëel. Datzelfde geldt voor kanshebbende panden nadat deze aan de nieuwe eisen zijn aangepast. Ook wel vernieuwbouw genoemd. Dat betekent dat de facilitaire voorziening voldoende tot zeer goed zijn om het nieuwe werken gestalte te geven.
Aan de kans dat het nieuwe werken steeds meer wordt ingevoerd wordt nauwelijks nog getwijfeld. Dat vraagt wel op twee fronten om flexibiliteit. Welk werk kan thuis of elders gedaan worden? Hoe zit het met de productie en verantwoording? Welke communicatiemiddelen worden ingezet en hoe vaak wil men elkaar nog persoonlijk treffen?  De antwoorden hiervoor zijn allemaal organisatorisch op te lossen.

Hoe wordt het nieuw te betrekken kantoor ingericht voor het nieuwe werken?
Het nieuwe werken bestaat niet alleen maar uit werken op verschillende locaties. Het heeft ook te maken met flexibiliteit, gezondheid en sociale contacten.
In hoogte verstelbare bureaus, stawerkplekken (te lang zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd), nieuwe vergadermethoden, brainstorm plekken met een loungebank, voldoende echte groenvoorziening voor zuivere lucht, wisselwerkplekken enz. Ook ruimte als thuiswerkers een of twee dagen op kantoor komen voor overleg en om de persoonlijke band niet te verliezen.
Al deze zaken zijn natuurlijk oplosbaar en gelijktijdig rijst de volgende vraag. Is het nog verantwoord om in een nieuwe en optimale ruimte het kantoor met behulp van bestaand c.q. oud meubilair  in te richten? Ontstaat er dan geen surrogaat van het nieuwe werken? Motiveert dit de medewerkers optimaal? Hoe representatief is oud meubilair in een gloednieuwe omgeving?

Het zijn afwegingen die wel degelijk een rol zouden moeten spelen en een keer brainstormen hierover met een gespecialiseerde kantoorinrichter is zeker aan te raden.