Samenwerking om te optimaliseren

Samenwerking om te optimaliseren

De organisatie

Samenwerken is noodzakelijk in de werkomgeving. Een organisatie is een eenheid van verschillende afdelingen, verschillende teams, verschillende individuen, die samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Met een goede samenwerking verkrijgt de organisatie uiteindelijk een betere, een sterkere marktpositie.

Automatisering

Om het werk te organiseren worden onder meer beleidsdocumenten en -rapportages gemaakt. De computer is daarbij een heel handig hulpmiddel. Maar computers veranderen wel de werkzaamheden, zowel inhoudelijk als qua (fysieke) werkhouding.

Vanwege de automatisering zijn de afgelopen decennia meer en meer werkzaamheden gestandaardiseerd. Er is minder handwerk en meer kantoorwerk. Dat heeft als vanzelf gevolgen voor de werkprocessen. Het belang van het fenomeen samenwerking blijft absoluut van kracht. Maar de vorm verandert wel.

Het Nieuwe Werken

De technologische vooruitgang resulteert ook in Het Nieuwe Werken (HNW). Hierbij vervangen flexplekken langzaam maar zeker de vaste werkplekken, die wij jarenlang gewend zijn geweest. De wijze van samenwerking – binnen het team èn binnen de organisatie als geheel – is nu anders dan voorheen.

HNW roept ook problemen op, als het gaat om de Arbo wetgeving. Hoe kun je er immers voor zorgen, dat al die verschillende medewerkers overal een Arbotechnisch verantwoorde werplek vinden? Dat vergt samenwerking op een ander vlak. Denk aan samenwerking tussen management, P&O, de bedrijfsarts en de OR (of PVT, de personeelsvertegenwoordiging).

Samenwerking vraagt afstemming

Samenwerking in de organisatie, in het bedrijf, is er natuurlijk ook in het productieproces, het werkproces. Achtereenvolgende teams moeten van elkaar weten wannéér zij wàt moeten doen. En hoe ze hun eindproduct moeten afleveren. Planborden en digitale planningssystemen zijn daarbij een handig hulpmiddel.

Leidinggevenden moeten dit proces optimaal laten verlopen. Daartoe moeten zij van tijd tot tijd het een en ander afstemmen. Daarom is ook een efficiënte en ergonomisch verantwoorde inrichting van de vergaderzaal van belang. Fysiek overzicht tijdens de vergadering bevordert immers de goede samenwerking.

Samenwerken om te optimaliseren

De medewerkers van Designkantoormeubilair denken graag met u mee. Samen met u optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Niet alleen met behulp van (ergonomisch) meubilair, maar ook met diverse andere attributen (zoals planborden).