Omgaan met geluidsoverlast op kantoor: zo lukt het wel!

Omgaan met geluidsoverlast op kantoor: zo lukt het wel!

Geluidsoverlast op kantoor; het is één van de ergernissen die we ervaren op onze werkplek. Onlangs liet wereldwijde marktleider in audiocommunicatie Plantronics onderzoek doen naar of en zo ja, de mate waarin medewerkers last hebben van geluidsoverlast van collega’s. In een tijd waarin veel bedrijven werken in de zogenaamde kantoortuinen is het resultaat niet verrassend: een ruime meerderheid van de werknemers die in een open kantoor werkt, ondervindt hinder aan de ‘herrie’ van anderen.

image description
Het onderzoek strookt met bevindingen uit eerdere, internationale onderzoeken. De geluidsoverlast resulteert voor veel medewerkers voornamelijk in een gebrek aan focus; ze zijn snel afgeleid en krijgen daardoor minder werk gedaan. Mensen die een eigen kantoor hebben of een ruimte delen met slechts één persoon hebben dan ook een stuk minder last van geluidsoverlast op de werkvloer.

Hoe gaat u om met geluidsoverlast?
De materialen die gebruikt zijn om het kantoorpand te bouwen, spelen een grote rol in deze kwestie. Veel kantoorruimtes zijn gemaakt van beton en glas en belangrijker: zonder na te denken over een goede geluidsisolatie. Daar ligt dus een behoorlijke uitdaging voor projectontwikkelaars etc. die de kantoren van de toekomst ontwerpen en bouwen. Maar daarmee lossen we de huidige problemen nog niet op. Daarom in dit artikel een aantal ideeën waarmee u het geluidsoverlast op de werkvloer tot een minimum kunt beperken.

1. Thuiswerken of flexibele werktijden
Door medewerkers de mogelijkheid te geven om af en toe thuis te werken, lost u in één klap meerdere problemen op. Omdat er minder mensen tegelijkertijd op kantoor zijn, kunt u bijvoorbeeld de kantoorruimte op een andere manier indelen waardoor er meer afgeschermde werkplekken zijn waar mensen in alle rust kunnen werken.

2. Geluidswerende schermen plaatsen
Geluidswerende schermen kunnen een snelle en praktische oplossing zijn om geluidsoverlast te beperken. Er zijn bijvoorbeeld vrijstaande wanden die gemakkelijk aan elkaar te koppelen zijn en die u bovendien snel kunt verplaatsbaar. Handig in kleinere kantoorruimtes of een open kantoortuin waar veel mensen bij elkaar werken. Een geluidswerend scherm is meer dan alleen een optische scheiding. De wanden dempen ook de omgevingsgeluiden, waardoor u gefocust kunt werken.

3. Aparte werkruimtes voor verschillende werkzaamheden
Iedereen die in een kantoor werkt weet dat sommige werkzaamheden luidruchtiger zijn dan andere. Een snelle vraag van iemand van een andere afdeling aan de collega naast u, zorgt ervoor dat u uit uw concentratie raakt, maar die vraag is daardoor niet minder belangrijk of urgent. Richt daarom verschillende werkplekken in voor verschillende werkzaamheden. Maak een plek waar mensen geconcentreerd en in rust kunnen werken. Bijvoorbeeld in een afgesloten hokje of met behulp van geluidswerende schermen. Maar vergeet ook het belang van brainstormen en sparren niet. Maak ook daar een comfortabele plek voor in het kantoorgebouw.

image description
Overigens is akoestiek ook een belangrijke factor waar u op kunt letten voordat u een nieuw kantoor betrekt of erover nadenkt om het te huren of kopen. Veel kantoorpanden worden vooral gebouwd om er goed uit te zien en zijn soms helemaal niet functioneel. En dat is opmerkelijk! Zeker omdat uit het onderzoek van Plantronics is gebleken dat het merendeel van de ondervraagden juist de geluidsoverlast van collega’s noemt als datgene wat meest negatieve effect heeft op hun productiviteit. Ruim een kwart van de respondenten geeft bovendien aan dat minder storende geluiden op de werkvloer bij hen ook voor een vermindering van stress zou zorgen. En als er iets slecht is voor de productiviteit…