Kledingvoorschriften op kantoor?

Kledingvoorschriften op kantoor?

De examens voor de middelbare scholen zijn weer begonnen. Al op de eerste dag kwam er bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) een opmerkelijke klacht binnen. Een student klaagde te worden afgeleid door te schaarse kleding van de toezichthoudende docente.

Met de zomer in aantocht kunnen zulke situaties zich natuurlijk ook voordoen op kantoor. Welke regels mag een werkgever opstellen, zonder inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer? In bedrijven waar werk- of veiligheidskleding een vereiste is, is het natuurlijk simpel en bepaalt de werkgever wat iemand draagt. Op voorwaarde dat dit geldt voor alle medewerkers in dezelfde functie.

(Te) vrije kledingkeus
In bedrijven met een vrije kledingkeus is dit anders. Hoewel een werknemer vrij is in zijn of haar kledingkeus, zal een werkgever het zelden waarderen als medewerkers zich op kantoor kleden alsof ze een dagje naar het strand gaan. Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek geeft werkgevers het recht om ordevoorschriften, waar kledingvoorschriften onder vallen, voor te schrijven.

Dit recht is echter niet onbeperkt. Zo mag een werkgever geen inbreuk maken op de grondrechten, zoals vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van de medewerkers. Daarom zijn de hoofddoekjes van moslima inmiddels ook ingeburgerd en algemeen aanvaard.

Opnemen in arbeidscontract
Hoever mag een werkgever gaan? Dit is mede afhankelijk van functie en functionaliteit. Zo mag een werkgever eisen dat iemand die klanten bezoekt of ontvangt, representatief gekleed gaat. Voor iemand die achter de schermen werkt, is het wat lastiger.

Bedrijven kunnen discussies voor zijn door hierover een artikel op te nemen in het arbeidscontract. Het is verstandig om in zo’n artikel algemene termen te gebruiken. Bij het expliciet noemen van dingen die niet zijn toegestaan, kunnen er later namelijk situaties ontstaan die niet worden genoemd maar toch onwenselijk zijn. Wilt u toch een expliciet verbod opnemen? Motiveer dan duidelijk waarom.

Redelijkheid
Houd echter wel in gedachten dat de voorschriften redelijk moeten zijn. Werknemers hebben recht op hun persoonlijke opvattingen. Treed daarom op tegen excessen, maar wees daarbij wel redelijk. Laat u niet teveel leiden door uw persoonlijke voorkeur en wees voorzichtig met kritiek wanneer iemand af en toe een ongelukkige kledingkeus maakt.