Een inspirerende werkomgeving

Een inspirerende werkomgeving

Uit onderzoeken en interviews komt regelmatig naar voren dat werknemers een inspirerende werkomgeving belangrijk vinden. Een omgeving die als inspirerend wordt ervaren, verhoogt de productiviteit in sterke mate. Maar wat is nu precies een inspirerende werkomgeving en hoe creëer je die?
De aspecten die een werkomgeving inspirerend maken en daarmee het werkplezier vergroten, kunnen globaal worden opgedeeld in materiële en immateriële factoren. In dit blog zal worden ingegaan op de immateriële aspecten. In een volgend blog komen de materiële factoren aan de orde.

Leuke collega’s
Een van de belangrijkste aspecten die ons plezier in het werk geven, zijn leuke collega’s. De meeste werknemers ervaren sfeer en een prettige samenwerking met collega’s als de voornaamste voorwaarde voor ‘leuk werk’. Nu kunnen werknemers meestal niet hun eigen collega’s kiezen. Toch kunt u ervoor zorgen dat u leuke collega’s krijgt, simpelweg door er zelf een te zijn. Wees attent, vriendelijk en oprecht geïnteresseerd in het welzijn van collega’s, zowel in de werksituatie als daarbuiten. U zult merken dat uw positieve opstelling zich snel terugbetaalt en collega’s u net zo gaan behandelen.

Gemeenschappelijke doelstelling
Daarnaast is het belangrijk dat mensen in een bedrijf een gemeenschappelijke doelstelling hebben. Vaak is die doelstelling er wel, maar soms raakt het doel in de loop van de tijd ondergesneeuwd. Sta van tijd tot tijd stil bij het nut van uw werk en de bijdrage van uw werk aan de organisatie of liever nog aan de samenleving. Het management van een onderneming of organisatie kan hierin een belangrijke rol vervullen door een heldere missie te formuleren, waar werknemers zich in herkennen. Het geeft zin aan het werk en maakt het werk bovendien leuk en inspirerend.

Uitdaging vinden in het werk
Ook uitdaging in het werk is een belangrijk aspect voor een inspirerende werkomgeving. Vergelijk het met sport, waar een veel te zwakke tegenstander net zo min leuk is als een veel te sterke tegenstander. Een tegenstander die gelijkwaardig of zelfs iets sterker is, haalt daarentegen het beste in u naar boven. Zo ook met werk. Werk moet niet saai en geestdodend zijn, maar uw capaciteiten ook niet te boven gaan. U zult zien dat als uw werk voldoende uitdaging heeft, het u plezier en voldoening geeft.
Als bovengenoemde aspecten goed zijn ingevuld, zult u het werk als inspirerend gaan ervaren. Hierdoor gaan niet alleen de prestaties omhoog, maar heeft u ook meer plezier in uw werk.