December: dé maand om doelen te stellen!

December: dé maand om doelen te stellen!

December is een fantastische maand om terug te kijken naar welke doelen er het afgelopen jaar gehaald zijn. Maar het is ook de ideale periode om vast vooruit te kijken naar het volgende jaar. Welke doelen wilt u in 2019 behalen? En hoe zorgt u dat alle medewerkers weten wat hen volgend jaar te doen staat?

Meetbare doelen kunnen het verschil maken tussen succes en stilstand. Zonder een aantal goed omschreven doelen wordt uw werk al snel een oneindige to-do lijst. Een to-do lijst is als een kaart die u helpt om uw doelen te bereiken, maar het is slechts de manier waarop u uw ‘eindbestemming’ bereikt. Met duidelijke doelen worden uw werkzaamheden echter een stuk gerichter en waardevoller. Bovendien helpt het om gemotiveerd te blijven omdat u weet dat u werkt aan een groter doel dat u vooraf heeft vastgesteld en gevisualiseerd.

Waarom het belangrijk is om doelen te stellen
Doelen worden gezien als een belangrijk middel om succesvol werk af te leveren. Hoewel alle doelen als motivatie kunnen werken, zijn meetbare doelen het effectiefst. Door een doel specifiek te maken, kunnen mensen eerder bepalen of ze een doel wel of niet gehaald hebben. Een kort voorbeeld om dit te illustreren:

Vaag doel: Ik ga productiever zijn.
Meetbaar doel: Dit jaar ga ik twee kortlopende projecten en één langlopend project extra doen.

Het eerste doel is niet duidelijk en op verschillende manieren te interpreteren. Zo kan het zijn dat u al productiever bent als u bijvoorbeeld doorwerkt tijdens de lunch of werk meeneemt naar huis. Terwijl dat misschien helemaal niet uw bedoeling is. Het meetbare doel geeft niet alleen een tijdsbestek waarin u uw doel wilt bereiken, maar beschrijft ook duidelijk wat het voor u inhoudt om productiever te zijn. Zo helpen meetbare doelen om uw werk te organiseren en prioriteren, zelfs als het drukker is. Ook is het een goede manier om voortgang aan te tonen, kosten te verantwoorden en uw succes beter te meten.

Hoe kunt u meetbare doelen stellen?
Nu u het belang van meetbare doelen weet, is het tijd om te kijken hoe u die meetbare doelen het beste kunt opstellen. De SMART-methode werkt hiervoor nog steeds het beste. Een SMART-doel is:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifieke doelen stellen
Een handige check om te controleren of uw doelen specifiek zijn, is om het doel zogenaamd over te dragen aan een collega. Begrijpt uw collega wat uw bedoeling is met het doel? Dan is het specifiek genoeg. Heeft uw collega nog veel vragen over wat nou precies de bedoeling is? Of begrijpt hij/zij niet hoe dit doel bereikt moet worden, dan is er nog werk aan de winkel.

Meetbare doelen stellen
Met een meetbaar doel, is het gemakkelijker om aan te tonen of u uw doel wel of niet bereikt heeft. Niet zo gek dus dat er bij projecten gevraagd wordt om meetbare doelen. Hiervoor zijn vaak harde cijfers nodig. Bijvoorbeeld een x-aantal gevoerde salesgesprekken, een omzetstijging van 5% of een ziekteverzuim dat is teruggedrongen tot 3%.

Een acceptabel doel stellen
Bij het stellen van een SMART-doel, is het ook belangrijk dat uw doel acceptabel is. Dat wil zeggen: is het een passend doel? Zowel voor u als voor een eventuele leidinggevende of de rest van het team. Past het bij uw werkzaamheden of die van het team? Een acceptabel doel heeft draagvlak, iets wat onmisbaar is als er bijvoorbeeld door een team aan het einddoel gewerkt wordt.

Maak het doel realistisch
Er is maar weinig zo demotiverend als een onhaalbaar en onrealistisch doel. Hou daarom bij het stellen van de doelen rekening met de mensen en de middelen die u tot uw beschikking heeft. Zijn er bijvoorbeeld speciale skills of tools nodig om een doel te bereiken? En is die benodigde kennis in huis? En hoe zit het met het budget? Is het doel wel haalbaar voor het begrote budget? Allemaal belangrijke vragen om uzelf te stellen voordat u zich vastpint op een bepaald doel. Een manier om een niet-realistisch doel toch te gebruiken, is door het op te splitsen in verschillende kleinere (en beter haalbare) doelen.

Maak het doel tijdgebonden
Een doel zonder einddatum is eigenlijk meer een droom. Het heeft immers geen datum waarop het bereikt moet zijn, dus u kunt er zo lang over doen als u wilt. Dat maakt het natuurlijk helemaal niet effectief. Zorg daarom voor een duidelijke afbakening in tijd. Misschien wilt u bijvoorbeeld uw presentatievaardigheden verbeteren. Zonder duidelijke afspraak wanneer u dit doel bereikt wilt hebben, is het heel makkelijk om het verbeteren van uw vaardigheden maar uit te blijven stellen. Maar hangt u er een deadline aan, dan zult u veel sneller de drang voelen om ermee aan de slag te gaan. In dit specifieke voorbeeld zou u zich bijvoorbeeld kunnen opgeven als spreker tijdens een congres in uw branche. Dit zorgt voor een stok achter de deur om echt met het doel aan de slag te gaan.

Zorg voor voldoende motivatie
Eén van de belangrijkste factoren bij het al dan niet behalen van uw doelen, is motivatie. Een doel dat u voor uzelf hebt gesteld heeft u over het algemeen meer motivatie voor dan een doel dat u is opgelegd door leidinggevenden of waar u als een team aan werkt. Toch is het belangrijk om ook in het geval van zo’n ‘opgelegd’ doel iets te vinden waar u enthousiast van wordt om het doel te bereiken.

Moet u bijvoorbeeld betere powerpoint sheets maken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden om een cursus te volgen. Zo leert u gelijk een nieuwe vaardigheid aan, die u bovendien direct kunt toepassen. Win-win!

Het eind van het jaar is een perfecte gelegenheid om te kijken naar de doelen die u volgend jaar wil bereiken. En met de tips in dit artikel wordt het ongetwijfeld een succesvol jaar!